Informacje o przetwarzania danych osobowych dla użytkowników korzystających z kanału Miasto Poznania na platformie youtube.pl

Informacje o przetwarzania danych osobowych dla użytkowników korzystających z kanału Miasto Poznania na platformie youtube.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osób korzystających z kanału "Miasto Poznań" na platformie youtube.pl jest  Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
  Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności portalu YouTube, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Google Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu YouTube można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w przypadku dokonania subskrypcji naszego kanału "Miasto Poznań" lub opublikowania przez Panią/Pana komentarza pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych na naszym na kanale. W zależności od interakcji, którą podejmuje użytkownik w ramach kanału "Miasto Poznań" Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informację przekazane w wiadomościach lub komentarzach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
  • informowania Pani/Pana o naszej aktywności, produktach, usługach, promowania wydarzeń organizowanych w Poznaniu,
  • administrowania i zarządzania kanałem "Miasto Poznań", w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników.
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

  Google Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach portalu Youtube.com może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej o przetwarzaniu danych przez Google Ireland Limited znajdzie Pani/Pan pod ww. linkiem.

 5. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
  Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane w związku z korzystaniem z kanału "Miasto Poznań", mogą być dostępne dla Administratora tego portalu - tj. GoogleIreland Limited.
  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale "Miasto Poznań" mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Poznania przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, w szczególności przez okres aktywności użytkownikaw ramach kanału "Miasto Poznań" lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.
  Pani/Pan w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowania kanału "Miasto Poznań". Niezależnie od przechowywania danych przez Prezydenta Miasta Poznania, własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator portalu YouTube.com
 7. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
 8. Podanie danych w ramach korzystania z kanału "Miasto Poznań" jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy. 
 9. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w ramach kanału YouTube ma ponadnarodowy charakter. Google Ireland Limited może przekazywać dane poza obszar EOG, na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem:https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl
 10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej