Ulgi i udogodnienia dla rodzin zastępczych w Poznaniu

Poznańskie rodziny zastępcze oraz wychowankowie rodzin zastepczych mogą korzystać z ulg i udogodnień w codziennym życiu:

  • Ulgi komunikacyjne: bezpłatne przejazdy dla wychowanków rodzin zastępczych.

Rada Miasta Poznania w dniu 8 września 2015 r. przyjęła uchwałę Nr XVI/177/VII/2015w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej Uchwały, "dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywających na terenie Poznania" nabywają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na terenie Poznania.

Uprawnienie przysługuje dzieciom na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną na niej informacją o uprawnieniu, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25 rok życia.

  • Pomoc mieszkaniowa:

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych:

  1. poprzez możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym;
  2. poprzez ułatwienia w miejskim systemie punktacji dla osób starających się o przydział mieszkania z zasobów lokalowych Miasta Poznania.
  • Specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych

Każda rodzina może skorzystać także z pomocy zespołu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda".Zatrudnieni w Centrum specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy służą wiedzą, poradą i pomocą.

  • udogodnienia z tytułu posiadania Karty Rodziny Dużej

 Rodziny zastępcze oraz dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych jako rodziny wielodzietne mogą korzystac z preferencyjnej oferty Miasta i jego Partnerów biorących udział w projekcie Poznań PRO- promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej