Uwaga! Ważne informacje dotyczące TAXI

1. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań tj.:

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc,
  • prawo jazdy,
  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Kierowcy taksówek od 17 czerwca 2024 r. muszą mieć prawo jazdy wydane w Polsce. Po tej dacie, zagraniczny dokument nie będzie już honorowany.

Osoby, które posługują się zagranicznym prawem jazdy do 17 czerwca 2024 r. muszą dostarczyć polskie prawo jazdy do organu licencyjnego.

Przedstawienia dokumentów w powyższych sprawach należy dokonać podczas umówionej wizyty w Urzędzie Miasta Poznania, Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddziale Licencji na Transport Drogowy i Kontroli ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.

Możesz mówić się na wizytę:

  • przez Internet:

Złożenie wniosku:https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=57

  • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o nieodkładanie składania dokumentów na ostatnią chwilę.

Uwaga! Dotyczy również licencji na transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/taxi

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej