Taksówka warta Poznania - cele projektu

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego pakietu działań wspomagających ciągły wzrost konkurencyjności, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku poznańskich przedsiębiorców, zajmujących się przewozem osób taksówką osobową.

Przybywający goście często oceniają miasto przez pryzmat osób, które spotykają. Szczególnie duży wpływ na tę ocenę maja taksówkarze, którzy informując o zabytkach, ciekawych miejscach, czy też atrakcjach turystyczno - biznesowych, przyczyniają się do pozytywnego postrzegania miasta.

Organizatorem projektu "Taksówka Warta Poznania" realizowanego od kwietnia 2006 r. jest Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Współrealizatorami projektu jest Urząd Kontroli Skarbowej, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja Drogowa, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich oraz ośrodki przygotowujące przedsiębiorców do wykonywania zawodu taksówkarza.

Do projektu może przystąpić każdy zainteresowany przedsiębiorca prowadzący licencjonowany przewóz osób taksówką osobową.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej