Językoznawcy z UAM będą upraszczać język w urzędach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej!

Prosty język zatacza coraz szersze kręgi. Teraz zespół językoznawców pod kierownictwem prof. Liberka z UAM będzie wprowadzał ideę plain language w urzędach członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 

Zdjęcie przedstawiające cztery siedzące przy stole osoby, w maseczkach. W tle kremowe ściany, okno, godło Polski. - grafika artykułu
Językoznawcy z UAM będą upraszczać język w urzędach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

6 grudnia 2021 roku w Kaliszu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Prosto i kropka", na którym byli obecni: prof. Jarosław Liberek, dr hab. Karolina Ruta-Korytowska oraz delegacja Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa koordynującego projekt upraszczania języka urzędowego w UMP. Na wstępie reprezentantki Biura, panie Beata Skrzypczak i Anna Kołtek, opowiedziały krótko o dotychczasowych działaniach podjętych w poznańskim urzędzie i planach na przyszły rok. Następnie prof. Liberek i dr hab. Karolina Ruta-Korytowska wygłosili wykłady nt. idei plain language i zasad prostej komunikacji. Zwrócili też uwagę na duży stopień zaawansowania prac nad upraszczaniem języka w polskich urzędach.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia, włodarze Miasta Kalisza i liderzy prostego języka.

Prosty język zostanie wprowadzony w urzędach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na mocy umowy podpisanej 18 listopada br. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisał prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. 

Urzędnicy będą pracować nad uproszczeniem komunikatów dla mieszkańców zarówno w pismach urzędowych, dokumentach, jak i na stronach internetowych. Powołana już nawet została grupa liderów prostego języka w poszczególnych urzędach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W planach jest m.in. powstanie poradnika na wzór poznańskiego, przeprowadzenie cyklu szkoleń i analiza językoznawcza 130 pism oraz dokumentów udostępnionych przez urzędy wchodzące w skład Stowarzyszenia. 

To już kolejne urzędy, po poznańskim, które podejmują współpracę z zespołem językoznawców z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Miasto Poznań podpisało porozumienie z uczelnią w listopadzie zeszłego roku. Od tego czasu intensywnie szkoli swoich pracowników w zakresie prostej i przystępnej komunikacji pisemnej.

AK

sieci społecznościowe