Rating Poznania potwierdzony

W piątek, 26 kwietnia międzynarodowa agencja Fitch Ratings potwierdziła rating Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa możliwa ocena, jaką może ona przyznać polskim samorządom - równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Wskazała również, że Miasto zapewnia swoim mieszkańcom usługi o wysokiej jakości. 

Na zdjęciu plac Kolegiacki i dziedziniec urzędu miasta widziane z lotu ptaka - grafika artykułu
Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie

Agencja potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- z prognozą stabilną. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki finansowe Poznania pozostaną stabilne w latach 2024-2028. 

Wyniki finansowe Miasta pozostały na dobrym poziomie, pomimo wysokiej inflacji i stóp procentowych, spowolnienia gospodarczego oraz spadku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Fitch podkreśla, że Poznań zobligowany jest do stosowania reguły zrównoważonego budżetu, która jest weryfikowana przez instytucje nadzorcze. Miasto może ograniczyć znaczną część swoich wydatków operacyjnych, ponieważ zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi oraz liczne dodatkowe usługi. Agencja wskazuje również, że Poznań jest drugim najzamożniejszym miastem w Polsce, z lokalną gospodarką zdominowaną przez usługi i niską stopą bezrobocia (1% na koniec 2023 r.).  

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o jego wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw, ratingi dla Poznania wydaje od 2013 r.

AW