Zakończyliśmy cykl szkoleniowy "RozwijAI się - Laboratorium Kompetencji Cyfrowych"

W maju i czerwcu odbyło się kilka warsztatów, podczas których uczestniczki i uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie m.in: Generative AI, zarządzania projektami, darmowych narzędzi pracy oraz podstawy analizy danych. Grupa 20 urzędniczek i urzędników, zaangażowali się w treści szkoleniowe oraz aktywnie testowali aplikację Smart City Poznań. Cykl warsztatów odbył się we współpracy z firmą Capgemini.  

Na zdjęciu widać grupę osób, pozującą do zdjęcia - grafika artykułu
Uczestnicy i uczestniczki akademii "RozwijAI się" podczas wizyty w Beyond.pl (fot. Miasto Poznań/Beyond.pl)

Generative AI - Generatywna sztuczna inteligencja

Narzędzie to umożliwia generowanie tekstu, obrazu czy dźwięku z wykorzystaniem tzw. dużych modeli językowych (ang. Large Language Models - LLM) zbudowanych na sztucznych sieciach neuronowych (Artificial Neural Networks - ANN) o architekturze transformera. Słowo "duże" w nazwie modelu nie jest tutaj przypadkowe: do stworzenia (wytrenowania) takiego modelu wykorzystuje się ogromne ilości danych, dziesiątki tysięcy procesorów graficznych (Graphics Processing Unit - GPU), a koszt liczy się w dziesiątkach milionów dolarów. Jednak modele mogą halucynować, czyli generować fałszywe, niedokładne lub nielogiczne odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę na to, co jest napisane "drobnym drukiem" w popularnych narzędziach. Twórcy sami informują, że generowane treści mogą zawierać błędy i zalecają ostrożność w powielaniu treści bez wcześniejszego upewnienia się, czy są one prawdziwe. Prowadzący szkolenie Marek Matczak z Capgemini, wspomniał, że korzystając z modeli, należy zwrócić uwagę na to, co wpisujemy w wyszukiwarce, w szczególności czy nie są to informacje poufne, ponieważ te informacje mogą być wykorzystane do trenowania modeli, a tym samym mogą zostać ujawnione w innych odpowiedziach. Tematyka szkolenia wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestniczek i uczestników, co przełożyło się na aktywny udział w warsztacie oraz pytania po jego zakończeniu, dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w urzędowej pracy.  

Zarządzanie projektami - o tym jak rozwinąć umiejętności liderskie

Warsztat poprowadził Dimitrios Haracaris, manager projektów z firmy Capgemini, z którym Poznań CityLab ma przyjemność współpracować również przy okazji drugiej edycji inicjatywy Komisji Europejskiej "100 Intigentnych miast" oraz powstawania Local Green Deals. Szkolenie obfitowało w wiele przykładów, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach w codziennej pracy w organizacji oraz o czym należy pamiętać przy realizacji zadań. W tym kontekście prowadzący przedstawił trójkąt zarządzania, w którym znalazły się: czas, zakres (funkcjonalność) oraz budżet (zasoby). Można jeszcze rozszerzyć go o czwarty parametr - jakość. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty zarządzania projektami wraz z przykładami. Dodatkowo, uczestniczki i uczestnicy dowiedzieli się również jakie czynności powinien wykonywać manager oprócz klasycznych obowiązków wynikających z zarządzania projektem, aby być skutecznym liderem. Zalicza się do tego: motywacja/docenianie zespołu, wspieranie/chronienie zespołu, stworzenie przyjaznego środowiska, współpraca z zespołem, stwarzanie możliwości rozwoju, indywidualne podejście. Urzędniczki i urzędnicy wyposażeni zostali również w materiały (książki, artykuły,  podcasty), dzięki którym utrwalą wiedzę zdobytą podczas szkolenia m.in: Psychologia Szefa. Szef to zawód oraz Ekstremalne Przywództwo. Elitarne taktyki Navi Seals w zarządzaniu.

Tableau oraz Power BI - darmowe narzędzia pracy do wizualizacji i analizy danych

Dwa ostatnie szkolenia z cyklu "RozwijAI się - Laboratorium Kompetencji Cyfrowych" poprowadzili kolejno Gleb Kanunnikau oraz Piotr Rajewski z Capgemini. Gleb przedstawił uczestniczkom i uczestnikom, jakie są podstawy analizy danych, na przykładzie narzędzia do wizualizacji danych - Tableau. Podczas szkolenia, oprócz teorii, prowadzący zaprezentował również listę przykładów, jak wizualizować dane z użyciem wspomnianego narzędzia, na przykładzie danych o zieleni z Amsterdamu oraz szczegółów zgłoszeń z aplikacji Smart City Poznań, takich jak ulice, dzielnice, czy daty. Podobne dane zawierające informacje o nasadzeniach zieleni udostępnione zostały również w Platformie Otwartych Danych Miasta Poznania. Ostatnie szkolenie poświęcone było wykorzystaniu narzędzia Power BI. Dzięki nabytej wiedzy z tematyki wizualizacji, urzędniczki i urzędnicy przystąpili do analiz z bagażem wiedzy. Prowadzący, na potrzeby szkolenia wygenerował dane, za pomocą skryptu. Dane te były sztuczne, lecz zbliżone do analizowanych wcześniej, imitując zgłoszenia z aplikacji. Dzięki narzędziu Power BI, możliwa była analiza zgłoszeń pod kątem najpopularniejszych dzielnic, z których wpływa ich najwięcej, czy też jakie kategorie cieszą się największą popularnością.

Sukces akademii "RozwijAI się - Laboratorium Kompetencji Cyfrowej"

Ostatnie ze szkoleń zostało poprzedzone wizytą grupy w centrum baz danych Beyond.pl, które posiada najwyższy stopień bezpieczeństwa potwierdzony przez dwie niezależne jednostki. Spotkało się to z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczek i uczestników, na których miejsce zrobiło duże wrażenie. Bardzo dziękujemy naszemu lokalnemu partnerowi Beyond.pl za ugoszczenie nas.  

Przed rozpoczęciem szkolenia, miała miejsce ceremonia wręczenia certyfikatów ukończenia akadamii "RozwijAI się" oraz drobnych upominków. Michał Łakomski - dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Olga Dzieciątkowska - inicjatorka akademii, koordynatorka Poznań City Lab oraz Dimitrios Haracaris - koordynujący cykl szkoleniowy po stronie Capgemini, mieli przyjemność nagrodzić urzędniczki i urzędników.  

Ogromne podziękowania do wszystkich, którzy z wielkim zapałem i chęcią uczestniczyli w serii inspirujących warsztatów i wykładów! 

MR