Prof. Barbara Hohn, Prof. Thomas Hohn (Szwajcaria) 07.10.2013

Prof. Barbara Hohn:

Prof. Barbara Hohn urodziła się w 1939 roku w Austrii. W 1967 roku uzyskała stopień doktora biochemii na podstawie rozprawy dotyczącej analizy funkcjonalnej wybranych genów bakteriofaga fd. Pracę doktorską wykonywała w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze, w Niemczech. Staż podoktorski prof. Barbara Hohn realizowałą na prestiżowym uniwersytecie amerykańskim Stanford University, a pracowała nad replikacją episomów. Następnie podjęła pracę na Uniwersytecie w Bazylei (w Biocentrum) gdzie zajmowała się morfogenezą faga lambda. Od 1978 roku pracuje w Instytucie Friedricha Mieschera w Bazylei. Jej głównymi osiągnięciami naukowymi jest opracowanie wraz z mężem prof. Thomasem Hohnem metod biologii molekularnej, które stały się najważniejszymi technikami umożliwiającymi klonowanie długich fragmentów DNA i zakładanie bibliotek genomowych jakichkolwiek organizmów. Odkryła mechanizm transferu bakteryjnego T-DNA do roślin, co dało podwaliny pod technologie uzyskiwania roślin transgenicznych i genomikę funkcjonalną. Następnie wyjaśniła molekularne mechanizmy rekombinacji homologicznej u roślin, a w szczególności odkryła zwiększenie poziomu rekombinacji pod wpływem patogenów.

Najważniejsze wyróżnienia:

Jest członkiem Swiss National Research Council, członkiem zagranicznym Royal Society, członkiem Austrian Academy of Sciences, i European Molecular Biology Organization (EMBO). Otrzymała nagrodę "Science Prize" miasta Bazylea, a także nagrodę "Wittgenstein Prize" przyznawaną przez Austrian Research Association.

Prof. Thomas Hohn

Prof. Thomas Hohn urodził się w Austrii w 1938 roku. Pracę doktorską w zakresie biochemii wykonywał w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze. Staż podoktorski prof. Thomas Hohn realizował najpierw w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze, a następnie na uniwersytecie Stanford University Medical School w USA. Po stażach podoktorskich otrzymał pozycję lidera-juniora grupy badawczej w Biocentrum na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii. Następnie prowadził grupę badawczą w Instytucie Friedriecha Mieschera w Bazylei, a obecnie w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Bazylei. Jego badania koncentrują się wokół biochemii wirusów, najpierw prokariotycznych, a następnie roślinnych. Wraz z żoną prof. Barbarą Hohn jest twórcą technologii pakowania długich fragmentów obcego DNA do DNA wirusa bakteryjnego lambda. Jest odkrywcą pierwszego roślinnego pararetrowirusa - wirusa mozaiki kalafiora (CaMV), a także odkrywcą silnego promotora tego wirusa, zwanego CaMV 35S, powszechnie wykorzystywanego w uzyskiwaniu wysokiej ekspresji genów u roślin. Wyjaśnił strategie wirusów roślinnych by ich geny ulegały efektywnej ekspresji w komórce gospodarza. W ostatnich latach wykrył wirusowe inhibitory procesu wyciszania infekcji wirusowych u roślin, a także wykrył pulę małych RNA produkowanych przez roślinę w odpowiedzi na infekcję CaMV.

Najważniejsze wyróżnienia:

Jest członkiem European Molecular Biology Organization (EMBO), Academia Europea. Jest edytorem Journal of Virology i Virus Genes.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej