Prof. Paolo Mancini (Włochy)

Prof. Paolo Mancini (ur. w Foligno, w 1948 r.) wybitny autorytet w dziedzinie badań nad dziennikarstwem i mediami. Profesor na Uniwersytecie w Perugii, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Radiowo - Telewizyjnego (Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, Perugia), dyrektor Międzywydziałowego Centrum Komunikowania Politycznego (Centro Interuniversitario di Comunicazione Politica).

Członek korespondent redakcji następujących czasopism naukowych: European Journal of Communication, "Press/Politics, The Communication Review, Political Communication.

Autor licznych prac publikowanych w najlepszych czasopismach na świecie, m.in. Theory and Society, European Journal of Communication, Communication, Journal of Communication.

Autor 8 książek, w tym napisanej wspólnie z Danielem Hallinem pracy pt. Comparing Media Systems (2004), za którą otrzymał szereg prestiżowych nagród: the Goldsmith Award przyznawaną przez Harvard University, the 2005 Diamond Anniversary Book Award przyznawaną przez National Association Communication oraz nagrodę dla najlepszej książki przyznawaną przez the International Communication Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikowania) w 2006 r. Praca ta stanowi jedno najważniejszych opracowań w zakresie komunikowania politycznego, jakie ukazały się ostatnimi laty. Książka przedstawia ramy teoretyczne dla analizy porównawczej relacji pomiędzy mediami i systemem politycznym. W oparciu o badania instytucji medialnych przeprowadzone w osiemnastu krajach zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich Hallin i Mancini identyfikują główne kryteria różnic pomiędzy systemami medialnymi oraz zmienne polityczne, które wpłynęły na rozwój tych systemów. Książka została także przetłumaczona na język polski.

Uczestnik szeregu międzynarodowych badań porównawczych w zakresie systemów medialnych i standardów dziennikarskich. Obecnie bierze udział m.in. w projekcie "Foreign News on TV", którego celem jest przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących selekcji, prezentacji i odbioru informacji o tematyce zagranicznej rozpowszechnianych w telewizyjnych programach informacyjnych w 22 krajach na świecie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej