Prof. Michał Marek (Czechy)

Prof. Michał Marek jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Czeskiej Agencji Grantowej, przewodniczącym Rady Naukowej Ministra Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej, a także dyrektorem Instytutu Biologii Systemów i Ekologii Czeskiej Akademii Nauk i wykładowcą na Uniwersytecie Rolniczym i Leśnym w Brnie. Wykłada m.in. na uniwersytetach we Włoszech, Chinach, USA i Panamie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej