Prof. Robert M. Malina (USA)

Harmonogram wykładów prof. Roberta M. Maliny w ramach programu "Akademicki Poznań":

Poniedziałek 27.10.2008

10.00 - 11.30 Wykład I Aula AWF
Health benefits of physical activity for youth - a critical evaluation of the available literature for school age children and adolescents with some emphasis on current research into the metabolic syndrome.

12.00 - 13.30 Wykład II Aula AWF
Talent development in sport: Concepts and issues - Overview of concepts related to talent development models and then placing these models in the context of growth and maturation.

Wtorek 28.10.2008

12.30 - 14.00 Wykład w Collegium Biologicum w ramach spotkania PTA
Physical Activity: The Present In the Context of the Past.

Środa 29.10.2008

10.00 - 11.30 Wykład III Aula AWF
Communicating results: Study, think, plan, write - a general and largely personal view of writing papers.

Profesor Robert M. Malina jest naukowcem zaliczanym do czołówki światowej. Od roku 2002 do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Tarleton, Stephenville w Teksasie. Równolegle od ponad 30 lat Profesor Robert M. Malina realizuje program badawczy w Oaxaca w Meksyku, współpracując z Instytutem Kulturoznawstwa Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Teksańskiego. W latach 1995-2002 był zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Kinezjologii i Katedrze Antropologii na Uniwersytecie Stanowym w Michigan.

Jest cenionym prelegentem największych uniwersytetów i kongresów na wszystkich kontynentach. Był zapraszany wielokrotnie jako profesor wizytujący na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych,
w Kanadzie i w Europie. Dorobek naukowy Profesora Roberta M. Maliny obejmuje ponad 500 pozycji. Są to głównie artykuły naukowe publikowane w renomowanych czasopismach naukowych oraz książki
i monografie bądź rozdziały w tego typu opracowaniach.

Główne zainteresowania badawcze Profesora skupiają się wokół problemów z zakresu kinezjologii
i antropologii rozwojowej, dotyczą uwarunkowań środowiskowych rozwoju oraz sprawności fizycznej młodej populacji z uwzględnieniem porównań oraz uwarunkowań biokulturowych. W swoich opracowaniach szczególną uwagę poświęca Profesor przebiegowi wzrastania i dojrzewania młodych adeptów sportu.
Uzyskał tytuł doktora Honoris Causa w Uniwersytetach Leuven - Belgia (1989) i AWF w Krakowie (2001), AWF we Wrocławiu (2006), Uniwersytetu w Combra (Portugalia) (2008). Udziałem Profesora Roberta M. Maliny były liczne wyróżnienia i nagrody akademickie.

Profesor Robert M. Malina był redaktorem naczelnym lub wchodził w skład rady naukowej w ponad 20 prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym, jest także członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych z zakresu antropologii, wychowania fizycznego i sportu oraz medycyny:

  • był redaktorem naczelnym (1990-2002) lub redaktorem określonej sekcji, najwyżej cenionych w świecie czasopism naukowych, m.in.: Yearbook of Physical Anthropology; American Journal of Human,

  • prezydent Human Biology Council (1984-1986),

  • prezydent American Academy ofPhysical Education (1986-1987 oraz 1987-1988),

  • członek prezydium najpoważniejszej i największej w świecie organizacji naukowej działającej w zakresie wychowania fizycznego i sportu International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE - CIEPS -1989-1995).

Współpraca Profesora Roberta M. Maliny z ośrodkami naukowymi w Polsce ma udokumentowaną wieloletnią historię potwierdzoną także przez przyznanie Mu funkcji członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk, Wydział II Nauk Biologicznych (1991), nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie (1991) oraz honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1999).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej