Prof. Afksendiyos Kalangos (Szwajcaria)

Prof. Kalangos jest twórcą nowatorskiej metody uszczelniania zastawek serca za pomocą polimerowych pierścieni, które rozpuszczając się w ciągu sześciu miesięcy, tworzą bliznę, która w naturalny sposób wzmacnia zastawkę. Poznański ośrodek jest pierwszym w Polsce, który wprowadził tę metodę leczenia.

Podczas swojego pobytu w Poznaniu prof. Kalangos przeprowadzi wspólnie z poznańskimi kardiochirurgami kilka operacji naprawczych zastawek przedsionkowo komorowych serca u dzieci i dorosłych (w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na ul Szpitalnej oraz w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Długiej). Operacje będą transmitowane dla szkolących się.
12 grudnia, w ramach Programu "Akademicki Poznań", odbędzie się wykład prof. Klanagosa dla kardiochirurgów, nt. metod leczenia wad zastawek przedsionkowo-komorowych i zastosowania materiałów biodegradowalnych w operacjach.

Prof. Kalangos jest organizatorem Światowego Forum Medycyny Humanitarnej, założycielem i prezesem Fundacji Pomocy Dzieciom z Wrodzonymi Wadami Serca w Genewie, a także organizatorem akcji humanitarnej, której celem jest stworzenie i rozwój kardiochirurgii dziecięcej w Serbii, na Mauritiusie, na Cyprze, w Polsce, Gruzji i na Ukrainie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej