Prof. Eric Walter Rothenbuhler (USA)

Profesor Texas A&M University, College Station, USA. Wybitny znawca tematyki rytuałów medialnych i kulturowych. Autorytet w dziedzinie badań nad wpływem warunków kulturowych na funkcjonowanie mediów oraz roli mediów i kultury popularnej w życiu społecznym.

Jego badania nad relacjonowaniem przez media Olimpiady w 1984 r. dostarczyły pierwszych statystycznych danych dotyczących zachowań odbiorców przekazów telewizyjnych, które pozwoliły na rozwinięcie jednej z najważniejszych i najbardziej popularnych teorii w nauce o komunikowaniu. tj. koncepcji wydarzeń medialnych D. Dayana i E. Katza.

Kolejne dwa projekty badawcze - jeden dotyczący procedur decyzyjnych w przemyśle medialnym, drugi poświęcony "złotym latom" radia w USA - pozwoliły na pogłębienie wiedzy zarówno o mechanizmach rządzących mediami, jak i ich znaczeniu społecznym i kulturowym. Autor 4 książek, w tym kluczowej dla analizy rytuałów medialnych pracy, przetłumaczonej także na język polski, pt. "Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej" (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003).

Członek redakcji prestiżowych czasopism naukowych (Journal of Communication, Critical Studies in Mass Communication oraz The Radio Journal), recenzent wielu wydawnictw i czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce komunikowania masowego (w tym głównie przekazom telewizyjnym i radiowym) oraz antropologii mediów. Wysoko ceniony i wielokrotnie nagradzany wykładowca akademicki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej