Prof. Jules Gazon (Belgia)

Prof. Jules Gazon jest wybitnym reprezentantem środowiska akademickiego, człowiekiem czynu, znanym ze znaczących osiągnięć naukowych, skutecznej działalności gospodarczej i międzynarodowej działalności charytatywnej. Jego życie zawodowe oscyluje pomiędzy działalnością naukową, zarządzaniem przedsiębiorstwami, konsultingiem strategicznym i operacyjnym oraz działalnością humanitarną.

W ramach działalności akademickiej był profesorem zwyczajnym i tytularnym Uniwersytetu w Liege w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Regionalnej, dziekanem Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Liège, profesorem wizytującym Uniwersytetu Paryż 1 Panthéon-Sorbonne i Uniwersytetu Tunis 3. Pełnił liczne funkcje zarządcze: m.in. prezesa, administratora i dyrektora generalnego SA Tuberneuse (przemysł metalurgiczny), Prezesa, założyciela Société de Gestion et de Participation S.A. (SGP Consultants) i doradcy w gabinecie ministra spraw gospodarczych, odpowiedzialnego za realizację planu restrukturyzacji sektora hutniczego w Belgii. W 2004 r. stworzył stowarzyszenie Akcja Humanitarna: www.medecins-du-desert.be

Jako profesor honorowy Uniwersytetu w Liège, Jules Gazon wydał ostatnio dwie książki:
1. Gazon J., Ni chômage ni assistance. Du choix éthique à la faisabilité économique, Questions contemporaines, L'Harmattan, Paris, 2007,
2. Gazon J., Le chômage, une fatalité? Pourquoi et comment l'éradiquer, Questions contemporaines, L'Harmattan, Paris, 2008.

Pierwsza z nich, z przedmową prof. Józefa Orczyka, w przekładzie prof. Krzysztofa Malagi, została wydana w Polsce przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie, pod tytułem: Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od etycznego wyboru do ekonomicznej realizacji, w październiku 2008 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej