Poznań i UNICEF - razem dla dzieci

Lepszy sprzęt dla poznańskich szkół, przedszkoli i żłobków, wydarzenia integracyjne, świetlice dla dzieci, sprawniejsze wsparcie dla osób zagrożonych przemocą i działania na rzecz młodzieży - to tylko część projektów, które Poznań realizuje razem z UNICEF. Miasto otrzymało na ten cel niemal 33 miliony złotych z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zarówno polskie, jak i ukraińskie rodziny mieszkające w Poznaniu są objęte wsparciem Miasta - grafika artykułu
Zarówno polskie, jak i ukraińskie rodziny mieszkające w Poznaniu są objęte wsparciem Miasta

W lipcu Miasto Poznań oraz UNICEF zawarły porozumienie o współpracy. Jego założenie było proste: zapewnienie wszystkim dzieciom - zwłaszcza tym uciekających przed wojną w Ukrainie - dostępu do edukacji, zadbanie o opiekę zdrowotną i psychologiczną oraz zagwarantowanie im ochrony i dobrego rozwoju. UNICEF rozszerzył swoje wsparcie dla polskich miast po tym, jak po wybuchu wojny przyjechały do nich dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy.

Teraz współpraca wchodzi w nową fazę - Miasto na bazie swoich wcześniejszych działań przygotowało szczegółowy plan projektów, które pomogą małym poznaniankom i poznaniakom, niezależnie od tego, w jakim języku mówią i w jakim kraju się urodzili.

- Rozpoczynamy kolejny etap pomocy dla osób Ukrainy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, który spotkał się w piątek, 25 listopada, z Rashedem Mustafą Sarwarem, Krajowym Koordynatorem Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Opiera się on na szerokiej współpracy miejskich instytucji i organizacji pozarządowych oraz na działaniach dla rodzin doświadczonych skutkami wojny za naszą wschodnią granicą. Jestem przekonany, że przyniesie wiele korzyści młodym mieszkańcom i mieszkankom Poznania oraz ich rodzicom. Jako Miasto pomagamy obywatelom Ukrainy już od pierwszego dnia rosyjskiej agresji. Wsparcie UNICEF pozwoli zapewnić jeszcze lepszą opiekę dzieciom, którym wojna zabrała poczucie bezpieczeństwa. Poznań jest Miastem otwartym i przyjaznym dla wszystkich, niezależnie od tego skąd i w jakich okolicznościach tu przybyli.

- Bardzo się cieszę z owocnego spotkania z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Poznań to jedno z kluczowych miast w Polsce, z którym UNICEF podpisał porozumienie - powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Miasto i  jego mieszkańcy z otwartymi sercami i ramionami przyjęli wiele dzieci oraz ich rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Dziękuję za dotychczasową pomoc, współpracę i z nadzieją patrzę w przyszłość.

Wsparcie w kryzysie, lepszy dostęp do usług medycznych

- Proces przygotowania działań miejskich dla projektu UNICEF trwał kilka miesięcy i był połączony ze szczegółowym zdiagnozowaniem potrzeb dla osób z Ukrainy, zwłaszcza dzieci - mówi Iwona Matuszczak-Szulc - główna koordynatorka współpracy Miasta z UNICEF, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. -  Co ważne, te działania nie wpłyną na ograniczenie innych działań dedykowanych dla mieszkańców Poznania, bo źródło ich finansowania jest niezależne od miejskiego budżetu. Przy realizacji zadań szczególną uwagę zwracamy na integrację dzieci i młodzieży wszystkich narodowości. Tylko spokojne i szczęśliwe dzieci mogą prawidłowo się rozwijać, uczyć się i mieszkać w naszym mieście.

Na co konkretnie zostaną wydane niemal 33 mln zł wsparcia od UNICEF? W pierwszej kolejności Miasto zadba o najbardziej podstawowe potrzeby - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracuje specjalny fundusz finansowy na rzecz wspierania dzieci znajdujących się pod opieką tymczasową. Chodzi o zabezpieczenie dla nich żywności, środków czystości, przyborów toaletowych, lekarstw czy odzieży.

Niezwykle ważnym obszarem jest wsparcie rodzin w kryzysie, dzieci ze szczególnymi potrzebami, a także tych objętych pieczą zastępczą. Pieniądze z UNICEF pomogą więc zorganizować szkolenia i warsztaty dla rodziców, zawodowych opiekunów zastępczych i opiekunów tymczasowych, a także rozbudować usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej. W ramach finansowania UNICEF realizowane będzie wsparcie interwencyjne, a zajmujące się tym instytucje będą mogły nie tylko polepszyć warunki obsługi, ale także zatrudnić odpowiednich specjalistów.

Kluczowa jest także poprawa dostępu do usług medycznych dla młodych poznaniaków i poznanianek oraz ich opiekunów. Wśród licznych projektów zaplanowano więc m.in. specjalistyczne konsultacje oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i noworodków, zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych, a także konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz badania lekarskie dla dzieci i młodzieży.

Na ulice Poznania wyruszy karetka, która zapewni pomoc medyczną i pielęgniarską z obsługą w języku ukraińskim. Będzie jeździć tam, gdzie dzieci będą wymagały pilnych interwencji medycznych. Nie zapomniano także o walce z ubóstwem menstruacyjnym - w poznańskich szkołach pojawią się tzw. różowe skrzyneczki z akcesoriami higienicznymi, do dyspozycji wszystkich dziewcząt.

Z korzyścią dla wszystkich dzieci

- Zarówno polskie, jak i ukraińskie rodziny mieszkające w Poznaniu są objęte wsparciem Miasta. Przez ostatnie miesiące realizowaliśmy szereg działań społecznych dostosowywanych do zmieniających się potrzeb. Te dedykowane były osobom, które kryzys uchodźczy dotknął bezpośrednio oraz naszym dotychczasowym mieszkańcom i mieszkankom, na których funkcjonowanie wpłynęła wojna. Dzięki sieciowemu współdziałaniu Miasta, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i przedstawicieli biznesu zrealizowano wiele działań pomocowych, integrujących oraz wspierających. Ostatnie miesiące pozwoliły nam na zdiagnozowanie najważniejszych wyzwań i potrzeb, przed jakimi stoi Miasto i jego mieszkańcy, będących pochodną kryzysu wojennego. Dzięki wsparciu UNICEF mamy możliwość realizacji planu działań, które przyniosą wymierne korzyści Poznaniowi - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Przedsięwzięcia realizowane we współpracy z UNICEF już się rozpoczęły i potrwają na pewno do czerwca przyszłego roku.

Wszystkie dzieci powinny mieć równy dostęp do nauki. Tak jest również w poznańskich szkołach i  przedszkolach. Wsparcie UNICEF pozwoli wyposażyć podstawówki w dodatkowe laptopy, a także umożliwi modernizację publicznych żłobków. Co ważne, środki UNICEF zapewnią organizację miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.

Pozyskane przez miasto pieniądze pomogą kupić sprzęt dla oddziałów przygotowawczych - czyli tworzonych w 35 poznańskich podstawówkach klas, w których młodzi ludzie z Ukrainy mogą uczyć się języka polskiego. Dzięki UNICEF zorganizowane zostaną dodatkowe kursy naszego ojczystego języka. Nie zapomniano również o przedszkolach - będzie można w nich zatrudnić osoby, które pomogą nauczycielom w pracy z grupami, do których przyjęto dzieci z ogarniętego wojną kraju.

Integracja i poznawanie historii Poznania

Bardzo ważne jest także zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży oraz integracja młodych ludzi, którzy przyjechali do Poznania z Ukrainy, z ich rówieśnikami z Polski. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP zorganizuje szereg zadań łączących we wspólnej aktywności, edukacji, a nawet zabawie dzieci i młodzież polskiego i ukraińskiego pochodzenia. Już wkrótce rozpoczną się działania w ramach projektu "Uliczki Dzieci", który będzie fantastyczną formą promocji życia rodzinnego i międzykulturowego spędzenia czasu w zimowej aurze. Ponadto ze środków UNICEF finansowana będzie opieka świetlicowa i półkolonie zimowe, a Teatr Ósmego Dnia przygotuje warsztaty teatralne i plastyczne oraz działania edukacyjne i integracyjne.

Zadbano także o to, by młodzi ludzie - niezależnie od miejsca urodzenia - mogli lepiej poznać polską historię, dlatego w Centrum Szyfrów Enigma powstanie przewodnik audio w języku ukraińskim. Z kolei Wielkopolskie Muzeum Niepodległości stworzy dwujęzyczną publikację dla dzieci opowiadającą o okresie międzywojennym w Poznaniu.

Wsparcie z UNICEF ułatwi też przygotowanie materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego jako drugiego języka dla ukraińskich dzieci i pozwoli dodatkowo przeszkolić nauczycieli. Niezwykle bogato zapowiada się działalność miejskiego punktu przy ul. Bukowskiej 27/29. To miejsce znane większości mieszkanek i mieszkańców Miasta, bowiem już od pierwszych dni inwazji na Ukrainę lokal stał się bazą miejskiej pomocy i wsparcia. To tu będą odbywały się na jeszcze większą skalę działania integrujące, będzie udzielane wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne oraz kontynuowana nauka języka polskiego.

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - międzynarodowa i międzyrządowa organizacja powołana przez ONZ. Wśród jej podstawowych zobowiązań jest ochrona praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

AW