Posnaniany 2023 przyznane!

Kontynuując inicjatywę popularyzowania wydawnictw dotyczących Poznania i postaci z nim związanych, Biblioteka Raczyńskich zorganizowała Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza za rok 2023. Wydarzenie to odbywa się pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Nagrodzone publikacje. Trzy książki ustawione obok siebie. Białe tło. - grafika artykułu
Nagrodzone książki - Posnaniany 2023

Jury w składzie: przewodnicząca Katarzyna Kamińska oraz członkowie Izabella Barańska, Piotr Grzelczak, Grażyna Piskorz, Piotr Pokora, Kinga Przyborowska, Wiesław Ratajczak, Grażyna Wrońska przyznało Nagrody im. Józefa Łukaszewicza autorom następujących książek:

  • Pawłowi Kowalowi, autorowi książki Abakanowicz. Trauma i sława
    (Wydawnictwo Agora, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
  • Zofii Leitgeber i Katarzynie Stelmachowskiej, autorkom książki Poznańskie Winiary 1939-1945. Losy winiarczyków (Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań)
  • Małgorzacie Wryk, autorce książki Opowieść mojej mamy. Ocalić rodzinną historię od zapomnienia (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Horyzont, Kraków)
  • W związku z zawieszeniem organizowania konkursu w latach 2022-2023 jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną dla publikacji wydanej w latach 2021-2022. Nagroda została przyznana Przemysławowi Matusikowi za czterotomową publikację Historia Poznania (Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań)

oprac. Biblioteka Raczyńskich