Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną na terenie miasta Poznania

Firma Geofizyka Toruń S.A. zawiadamia, że na terenie Miasta Poznania w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. prowadzić będzie badania geofizyczne (prace sejsmiczne) w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Fot. www.geofizyka.pl
fot. Geofizyka Toruń

Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych: 14/2001/Ł Pniewy-Stęszew, 3/2019/Ł Szamotuły-Poznań Północ, wydanych przez Ministra Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi oraz w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art. 85a ustawy z dnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. tj, poz. 868).

Badania polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw  pojazdów wibrosejsmicznych. Na obszarach wodnych wzbudzanie dokonywane będzie za pomocą sprężonego powietrza (tzw. air-gun). Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami.

W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z art. 144-152 ustawy z dnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. tj. poz. 868).

Załączniki