Świąteczne spotkanie z sąsiadem ze Świerczewa

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-XV.525.1.32.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Świąteczne spotkanie z sąsiadem ze Świerczewa

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie 4HUMAN

Termin realizacji zadania:

18.12.2017 - 30.12.2017

                    

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 395,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Anna Żygulska

tel.: 061 878 56 34, e-mail:anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 17 grudnia 2017r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej