Co będzie decydowało o kolejności przyznanych dotacji?

O kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

W przypadku wniosków niekompletnych za datę złożenia wniosku uznaje się datę ostatecznego uzupełnienia, po którym wniosek staje się kompletny, ale nie późniejszą niż graniczny termin składania wniosków.

Wnioski ocenia się pod kątem, czy zachodzą przesłanki do udzielenia dotacji oraz spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej