AGNIESZKA DUCZMAL

Agnieszka Duczmal urodzona w Krotoszynie pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Jest córką dyrygenta Henryka Duczmala i Leokadii z domu Surdyk. Całe swoje zawodowe i osobiste życie związała z stolicą wielkopolski. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu podjęła w 1966 roku studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Studiowała dyrygenturę pod kierunkiem Witolda Krzemieńskiego - znakomitego skrzypka, altowiolisty i dyrygenta, absolwenta słynnego Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Już podczas studiów utworzyła w 1968 roku orkiestrę kameralną Pro Musica. Po uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem w latach 1971-1972 pracowała jako asystent dyrygenta w Filharmonii Poznańskiej, a od 1972 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Utworzona i kierowana przez nią orkiestra kameralna została przekształcona w zespół Polskiego Radia i Telewizji, który od 1988 występuje pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus". Agnieszka Duczmal przez te wszystkie lata jest jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym, koncertując i biorąc udział w licznych festiwalach i muzycznych wydarzeniach o najwyższej światowej randze.

W sposób naturalny największe osiągnięcia i sukcesy Agnieszki Duczmal związane są z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia "Amadeus". W 1970 została laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach. W 1975 uzyskała wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów Fundacji Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. Rok później zdobyła srebrny medal tejże Fundacji podczas Międzynarodowych Spotkań Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim. W 1982 otrzymała tytuł "La Donna del Mondo" ("Kobieta świata") przyznaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie, pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch, za wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu kultury, nauki i działalności społecznej.

Odbyła tournées po krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dokonała nagrań radiowych dla rozgłośni polskich i zagranicznych. Nagrała kilkadziesiąt płyt dla najbardziej renomowanych wytwórni. Nagrała m.in. serenady i divertimenta Wolfganga Amadeusa Mozarta (1990) oraz dwanaście symfonii młodzieńczych Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego (1991). W jej dorobku artystycznym znajduje się wiele prawykonań, m.in. pierwsze światowe nagranie Wariacji Goldbergowskich Johanna Sebastiana Bacha w transkrypcji na orkiestrę kameralną Józefa Kofflera. Dla swojej Orkiestry dokonała wielu transkrypcji arcydzieł muzycznych, m.in. Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego oraz utworów kameralnych Johannesa Brahmsa, Claude'a Debussy'ego, Franza Schuberta.

W 1998 Agnieszka Duczmal została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 została laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym samym roku Rada Miasta Poznania wyróżniła Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia "Amadeus" tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej