o. JAN GÓRA

Urodził się 8 lutego 1948 roku w Prudniku. W 1966 roku wstąpił do zakonu dominikanów i odbył roczny nowicjat w Poznaniu. W latach 1967-74 studiował w Krakowie w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów, a następnie w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, uzyskując w 1981 roku tytuł doktorski. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku. W latach 1977-87 był duszpasterzem młodzieży szkół średnich w Poznaniu, a następnie duszpasterzem akademickim. Pod koniec lat 80. organizował kolokwia w Ustroniu-Hermanicach, w 1991 roku był współorganizatorem VI Dni Młodzieży w Częstochowie. Na górze Jamnej koło Tarnowa zbudował od podstaw Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei, w którym utworzył ośrodek duszpasterski. W 1997 roku zorganizował pierwsze czuwania modlitewne młodzieży nad Jeziorem Lednickim koło Gniezna. Odtąd co roku, najczęściej w wigilię Zesłania Ducha Świętego, młodzież z całej Polski, a coraz częściej także z zagranicy, gromadzi się pod Bramą Rybą, pomnikiem związanym z symbolicznym wejściem w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa. Liczba uczestników spotkań z każdym rokiem rośnie. Spotkania te, w przeszłości błogosławione przez Jana Pawła II, są największymi corocznymi spotkaniami młodzieży katolickiej w Europie. Kontakty o. Góry z polskim papieżem były częste i przynosiły wiele duchowych korzyści daleko wykraczających poza środowisko akademickie Poznania.

Ojciec Góra jest autorem kilkuset publikacji książkowych i publicystycznych. Długoletnia działalność przyniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Literacką im. Kościelskich, Nagrodę "Gazety Wyborczej" - Gigant 1997, Nagrodę im. Piotra Wawrzyniaka, Nagrodę Pracy Organicznej "Głosu Wielkopolskiego", Episkopatu Polski "Totus", Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania.

Jego duszpasterstwo było nowatorskie i twórcze. Nie było w nim schematów czy tanich efektów. Oparte ściśle na Ewangelii budowało silne więzi emocjonalne i intelektualne między młodymi ludźmi. Ojciec Góra dbał o wysoki poziom wszystkich podejmowanych przedsięwzięć, stawiając ich uczestnikom surowe wymagania. Jego ambicją było zachęcenie polskiej młodzieży do bycia świadomymi członkami Kościoła, ale także świadomymi małżonkami, rodzicami, pracownikami i obywatelami. Najlepsze, najbardziej wzniosłe emocje muszą mieć w takiej perspektywie przełożenie na dobre, świadome życie. Nie było u o. Góry "chodzenia na skróty", była natomiast dbałość o to, by ludzie żyli szczęśliwie. Na swojej stronie internetowej pisał: "Więzi z Wami, oprócz wiary w Boga, są moim największym bogactwem i skarbem. [...] Patrzymy sobie w oczy i to jest dla nas zobowiązanie". Oferując młodym ludziom siebie, wymagał od nich dużego zaangażowania. Był wychowawcą, wzorem i autorytetem dla tysięcy poznańskich uczniów i studentów. I chociaż nie brakowało o nim licznych żartów, anegdot, dykteryjek, o. Góra był jednym z największych poznaniaków przełomu wieków.


W uchwale Rady Miasta z 22 maja 2007 r. czytamy: "Wyrażając uznanie oraz głęboką wdzięczność za 30 lat pracy duszpasterskiej i wychowawczej z poznańską młodzieżą i studentami oraz promowanie Poznania w Polsce i Europie, Rada Miasta Poznania nadaje ojcu Janowi Wojciechowi Górze Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania". Jako jedyny, oprócz Honorowego Obywatelstwa, posiada tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania nadany w 2001 roku, czyli dwa największe wyróżnienia, które przyznać może Poznań.

W niedzielny, czerwcowy wieczór 24 kwietnia 2012 roku Ojciec Jan Góra pożegnał się z poznańskim duszpasterstwem akademickim. Pracował w nim ćwierć wieku. Odtąd kierował działalnością powstałego z jego inicjatywy Duszpasterstwa Lednickiego koło Gniezna.

Ojciec Jan Góra zmarł 21 grudnia 2015 r. Zgodnie ze swoim życzeniem, spoczął na Polach Lednickich.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej