prof. LECH TRZECIAKOWSKI

Urodził się 24 grudnia 1931 roku w Poznaniu. Po ukończeniu Liceum im. K. Marcinkowskiego studiował historię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Od roku 1955 pracuje w Instytucie Historii UA M. Jego mistrzem był prof. Witold Jakóbczyk. Lech Trzeciakowski jest profesorem zwyczajnym od roku 1981. Kierował Zakładem Historii Kultury i Zakładem Historii Polski w Instytucie Historii UAM. W latach 1973-78 stał na czele Instytutu Zachodniego, od 1974 do 1978 był kierownikiem Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN. Od 2001 roku wykłada w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w której kieruje Katedrą Historii. Przez 15 lat zajmował ważne stanowiska w Commission Internationale des Etudes Historiques Slaves. Profesor wypromował ponad 200 magistrów i przeszło 20 doktorów. Bibliografia książek, których jest autorem, współautorem lub redaktorem obejmuje przeszło 300 pozycji wydanych w Polsce i za granicą. Drugie tyle to artykuły. Jako wybitny specjalista był zapraszany z wykładami do California State University at Hayward, University of Florida Gainesville, Yale University. Pracował w Kanadzie - University of Western Onrtario, w Niemczech - Universität Bielefeld i Japonii - Meiji University. Był uczestnikiem wielu kongresów międzynarodowych, zapraszano go z cyklami wykładów do uczelni na wszystkich kontynentach. Zainteresowania naukowe to dzieje Niemiec i Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania. Upowszechnia wiedzę o mieście m.in. poprzez wydawnictwa: W dawnym Poznaniu, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Pod pruskim zaborem. Badania historyczne są największą pasją profesora. Po wznowieniu w latach 90. XX w. "Kroniki Miasta Poznania", periodyku wydawanego w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym jest stałym członkiem jej redakcji. Zasiada w Kapitule Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Z okazji 60. urodzin uczniowie profesora przygotowali księgę pamiątkową Ideologia - poglądy - mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku.

Profesor Trzeciakowski jest nie tylko znakomitym historykiem, ale i miłym człowiekiem o otwartym, choć nie wylewnym sposobie bycia. Wysportowana sylwetka, dziarski krok, pogodna twarz i elegancki, staranny strój sprawiają, że rozpoznają go liczni poznaniacy, gdy przechodzi ulicami ulubionego Poznania. Swoje miasto kocha tak jak swoją pracę - miłością silną, dojrzałą i długotrwałą.

Uhonorowano profesora ważnymi odznaczeniami i nagrodami: Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Oficerskim Krzyżem Polonia Restituta, Nagrodą Herdera, Państwową Nagrodą I stopnia (zbiorowa), Nagrodą Naukową Miasta Poznania wraz z Jerzym Topolskim.

W roku 2011 na sesji XI z dnia 17 maja poznańscy radni przyjęli uchwałę o nadaniu Profesorowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w roku 80. urodzin Profesora. Prof. Lech Trzeciakowski zmarł 7 stycznia 2017 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej