OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Wymienianie kolejnych etapów życia Najważniejszego Polaka XX wieku i wielkiego człowieka wszech czasów papieża Jana Pawła II, począwszy od Wadowic, poprzez Kraków, do Rzymu, i pisanie o jego drodze naukowej czy kapłańskiej byłoby jedynie jeszcze jednym powieleniem znanego wszystkim życiorysu. Można tylko stwierdzić, że taki właśnie był: Największy, Niezwykły, Niezastąpiony. Wzór i autorytet, obrońca ludzi i każdego człowieka w każdej części świata. Miasto Poznań nie mogło zrobić nic większego, niż przyznać mu swe najwyższe wyróżnienie - Honorowe Obywatelstwo.

Papież był w Poznaniu wielokrotnie, często na zaproszenie abpa Antoniego Baraniaka, "którego zasługi otaczamy zawsze głęboką czcią", jak sam mówił. Przyjeżdżał do miasta na rekolekcje w latach 50., wziął udział w uroczystościach milenijnych w latach 60., bywał na spotkaniach związanych z Dniami Społecznymi (80. rocznica encykliki Rerum novarum), składał wizyty w związku z powstaniem Papieskiego Wydziału Teologicznego  i pracami Episkopatu Polski w latach 70., przyjeżdżał w czasie pielgrzymek w latach 1983 i 1997. Pierwsza pielgrzymka związana była z 600-leciem obecności cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze, druga z Kongresem Eucharystycznym. Te ostatnie wizyty  miały już inny wymiar, inną rangę i inne konsekwencje niż wcześniejsze, biskupie.

20 czerwca 1983 roku o godzinie 9.30 Jan Paweł II przyleciał helikopterem na Łęgi Dębińskie, gdzie odprawił mszę św., w czasie której beatyfikował matkę Urszulę Ledóchowską, założycielkę zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Szacunki mówią o milionie osób uczestniczących w tej liturgii. O godzinie 15 Jan Paweł II spotkał się w katedrze z duchowieństwem, mówiąc m.in. o tajemnicy kapłaństwa, po czym serdecznie żegnany na trasie przejazdu przez tłumy wiernych wrócił na lądowisko.

W 1997 roku Ojciec Święty przybył już na pl. Mickiewicza (wcześniej władze nie zgadzały się na mszę św. przy Poznańskich Krzyżach). Mówił przede wszystkim do młodzieży, dla której Chrystus ma być największym wzorem. Przypomniał pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa stojący w latach 30. XX wieku na tymże placu, mówił o faktach z najnowszej historii Polski, odwoływał się do encyklik społecznych Kościoła, wskazując  na konieczność brania odpowiedzialności za losy Ojczyzny. W takim kontekście oddał hołd wszystkim uczestnikom Poznańskiego Czerwca 1956 Roku. Tysiące poznaniaków, gości z Polski i zagranicy słuchało go, modliło się z nim, dziękowało za przybycie.


Papież doceniał Poznań i Wielkopolskę jako miejsce narodzin narodu, polskiej państwowości i utrwalania tożsamości. Na Łęgach mówił: "Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. [...] Cieszę się, że mogę stanąć na tym miejscu, w pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje narodu, państwa, Kościoła". Wskazywał na to miejsce, gdzie uczciwą, codzienną, niestrudzoną pracą i nauką podnosiło się poziom życia obywateli. Gdzie wszystko co dobre i wartościowe trzeba było wywalczyć nie bronią, lecz wyobraźnią, uporem, konsekwencją i intelektem. Chwalił Wielkopolskę, w której "stare" zasady i wartości mają znaczenie i są respektowane, gdzie trwa "tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej, która zabezpieczała polski stan posiadania".

Poznaniacy dumni byli z tych wizyt Głowy Kościoła, cieszyli się z faktu, że Apostoł naszych czasów jest z nimi, u nich. Czuli się docenieni, gdy papież mówił: "Po wiekach jesteśmy tutaj świadkami pracy tylu pokoleń". Tym wyjątkowym spotkaniom towarzyszyły ogromna życzliwość, otwartość i nieczęsto spotykany w Poznaniu entuzjazm. Obie wizyty należą z całą pewnością do najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Poznania.

W 1997 roku radni przyjęli uchwałę o nadaniu jednej z poznańskich ulic imienia Jana Pawła II, a 26 listopada 2000 roku w pobliżu katedry odsłonięto pomnik papieża. Rok później Senat UAM nadał mu doktorat honoris causa.

Decyzję o nadaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania podjęto na sesji Rady Miasta 18 listopada 1997 roku.

W związku z beatyfikacją Papieża 29 kwietnia 2011 roku otwarto grób i przeniesiono trumnę z podziemi bazyliki watykańskiej (krypta Jana XXIII) do kaplicy św. Sebastiana w tejże bazylice. Polski papież wszedł do grona błogosławionych Kościoła katolickiego. 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł II został kanonizowany przez papieża Franciszka.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej