Andrzej Wituski urodził się 23 lutego 1932 r. w Poznaniu. Pochodzi z rodziny od pokoleń związanej ze stolicą Wielkopolski. W roku 1952 ukończył gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego Poznaniu, a w 1956 uzyskał tytuł magistra Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Z Urzędem Miasta Poznania związany był od roku 1971. Początkowo kierował Wydziałem Handlu, Przemysłu i Usług. W latach 1973-1982 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej oraz wiceprezydenta miasta. W latach 1982-1990 sprawował urząd prezydenta Poznania.

Do najważniejszych przedsięwzięć Andrzeja Wituskiego należy wymienić powołanie do życia w Poznaniu Polskiego Teatru Tańca i orkiestry Amadeus. Dzięki jego staraniom dyrekcję Teatru Nowego objęła Izabela Cywińska. Był inicjatorem powołania Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. Jego działaniom zawdzięczamy również powstanie Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Zabiegał również o odnowienie i uporządkowanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Przeniósł na cmentarz groby marszałka Sejmu i Senatu Wojciecha Trąmpczyńskiego, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka, doprowadził do odnowienia nagrobka Hipolita Cegielskiego. Wsparł wydanie monumentalnej pracy Dzieje Poznania pod redakcją Jerzego Topolskiego i Lecha Trzeciakowskiego. Z jego inicjatywy ukazał się niezwykle popularny i wznawiany do dziś Słownik gwary miejskiej Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka.

Najważniejsze decyzje o charakterze gospodarczym i infrastrukturalnym to przede wszystkim budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz kompleksu Jeziora Maltańskiego. Na uwagę zasługuje nawiązanie w 1979 r. partnerskich relacji Poznania z Hanowerem. Wieloletnia, niezwykle owocna współpraca pomiędzy tymi miastami była po części możliwa dzięki osobistym relacjom i przyjaźni, jaka się nawiązała między nadburmistrzem Hanoweru dr. Herbertem Schmalstiegiem i Andrzejem Wituskim.

Istotnym polem działalności jest współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego. Andrzej Wituski pełnił funkcję prezesa Towarzystwa przez 10 lat, od 1977 r. przewodniczył komitetom organizacyjnym międzynarodowych konkursów skrzypcowych; w 2001, 2006 i 2011 r. był dyrektorem konkursów - skrzypcowego i lutniczego. W 2017 r. Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego nadał Andrzejowi Wituskiemu tytuł Członka Honorowego oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej