Profesor Hanna Maria Kóčka-Krenz urodziła się w 1947 r. Jest znaną i uznaną archeolożką, profesorem nauk humanistycznych, dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Studia magisterskie z zakresu historii sztuki, a także archeologii odbyła na UAM, z którym związała dalszą karierę naukową. Od 1973 r. pracowała jako asystent w Katedrze Archeologii, w 1981 r. uzyskała doktorat i adiunkturę, w 1994 r. - stopień doktora habilitowanego, a od 1996 r. była profesorem nadzwyczajnym UAM. W grudniu 2011 r. zdobyła tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1996-2008 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Prahistorii, a w 2008 r. na kolejne cztery lata została wybrana na Dziekana Wydziału Historycznego.

Specjalizacja i zainteresowania naukowe prof. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach, oraz architektury monumentalnej. W tym zakresie w latach 1985-1995 Profesor prowadziła wieloletnie badania terenowe nad średniowiecznym zespołem osadniczym w Górze koło Poznania, zaś od 1999 r. - badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, gdzie zespół pod jej kierownictwem odkrył rezydencję pierwszych Piastów z drugiej połowy X w. oraz palatium Mieszka I. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej