JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI

Legendarny "kurier z Warszawy", całe życie oddany Ojczyźnie. Walczył niezłomnie o niepodległość Polski, wierzył, że wyzwolenie musi nadejść. Dawał Polakom nadzieję, podtrzymując ich na duchu w najcięższych momentach powojennej historii. Był jednym z największych Polaków XX wieku.

Urodził się 13 maja 1914 roku w Berlinie, zmarł 21 stycznia 2005 roku w Warszawie. Student prof. Edwarda Taylora, absolwent ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę nad doktoratem przerwała mu II wojna światowa. W kampanii wrześniowej walczył jako podchorąży artylerii, działał w Związku Walki Zbrojnej, był żołnierzem Armii Krajowej. Od 1943 roku kurier i łącznik między Komendą Główną AK a rządem londyńskim. W czasie okupacji aż pięciokrotnie pokonał trasę Warszawa-Londyn. Używał pseudonimów Jan Kwiatkowski i Adalbert Kozlowski. W czasie powstania warszawskiego redagował w języku angielskim serwisy powstańczego radia Błyskawica. W grudniu 1944 roku po raz ostatni pojechał do Londynu, gdzie został po zakończeniu wojny. Rozpoczął pracę w BBC, a od 1949 roku w Radiu Wolna Europa. 3 maja 1952 roku z siedziby monachijskiej RWE nadał pierwszą audycję w języku polskim. Dyrektorem rozgłośni był do 1976 roku. Walczył z komunistyczną cenzurą, starając się, by mimo ogromnych trudności wolne słowo docierało do Polski. Tysiące Polaków przez wiele lat dowiadywały się prawdy o Katyniu,  Poznańskim Czerwcu, tragedii w Radomiu, KOR-ze i ruchach demokratycznych z zagłuszanych audycji redagowanych przez Jeziorańskiego.

Od 1976 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Był konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego w rządzie Jimmy'ego Cartera. Współpracował z innym wielkim Polakiem Zbigniewem Brzezińskim, dbając o sprawy polskie za oceanem, czego nie da się dzisiaj przecenić. Od początku pomagał opozycji demokratycznej i "Solidarności". Był aktywnym zwolennikiem wejścia Polski do NATO, a dzień, w którym weszliśmy do sojuszu, nazwał najważniejszym dniem w swoim życiu.

Po 58-letniej emigracji Jan Nowak-Jeziorański przeprowadził się na stałe do Warszawy. Opublikował trzy książki wspomnieniowe: Kurier z Warszawy, Wojna w eterze, Polska z oddali. W Telewizji Polskiej i Polskim Radiu komentował bieżące życie polityczne. Był laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. Medalu of Freedom, Orderu Orła Białego, Virtuti Militari, Krzyża Walecznych. Uhonorowano go doktoratami honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (23 października 1990), uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego. Był honorowym obywatelem Litwy i honorowym obywatelem Gdańska, Gdyni, Warszawy i Wrocławia. Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyróżniła go tytułem Człowieka Pojednania. Przyznano mu Nagrodę Kisiela za bogatą publicystykę i Złoty oraz Diamentowy Mikrofon Polskiego Radia. Został Mistrzem Mowy Polskiej, co potwierdzało jego wcześniejszą wypowiedź, że słów używa "jako głównego oręża w walce o niepodległość Ojczyzny". W 2001 roku założył fundację Kolegium Europy Wschodniej. Bardzo zaangażowany w wejście Polski w struktury Unii Europejskiej z przekonaniem twierdził, że nie ma alternatywy dla tej integracji. Jeśli Polska pozostałaby poza nią, utraci w przyszłości niepodległość, twierdził wielokrotnie. Od 2004 roku we Wrocławiu osobie, która myśli o Polsce jako o dobru wspólnym, wręczana jest Nagroda im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pierwszym jej laureatem był Tadeusz Mazowiecki.

Jan Nowak-Jeziorański zmarł w wieku 90 lat, pozostawiając swoje archiwum i majątek ruchomy Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. W październiku 2006 roku w warszawskim Parku Kultury przy ul. Czerniakowskiej stanął jego pomnik. Rada Miasta Poznania przyznała mu Honorowe Obywatelstwo 14 marca 2000 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej