Ryszard Krynicki jest poetą, tłumaczem i wydawcą. Urodził się 28 czerwca 1943 r. w Sankt Valentin w Austrii, w obozie pracy, do którego zostali zesłani jego rodzice. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Po maturze w 1961 r. podjął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski spędził większość życia.

Zaliczany jest do poetów Nowej Fali, tzw. pokolenia 68, czyli twórców debiutujących w drugiej połowie lat 60., dla których pokoleniowym przeżyciem stały się polityczne wydarzenia Marca '68 oraz Grudnia '70.

Zadebiutował w 1964 r. w dwutygodniku mówionym "Struktury Drugie", który był odczytywany w poznańskim klubie "Od Nowa". Drukiem debiutował w roku 1966 wierszem Aczkolwiek uszy łakną echa... zamieszczonym w czasopiśmie "Nurt". Pierwszym tomem poetyckim Ryszarda Krynickiego był wydany w 1968 r. z dużymi ingerencjami cenzury Pęd pogoni, pęd ucieczki. Zdaniem krytyków w tamtym czasie istotnym elementem poezji Krynickiego była koncentracja na języku, obserwacja fałszerstw, jakich w jego obrębie dokonuje totalitarna ideologia.

W latach 70. i 80. był członkiem opozycji związanym z działalnością podziemną. Podpisał List 59, który stanowił sprzeciw wobec zmian w Konstytucji PRL. Za ten czyn został ukarany zakazem druku, który trwał od 1976 do 1980 r. Był również współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Od 1977 do 1981 publikował w wydawanym poza cenzurą piśmie "Zapis".

Działalność poetycka Ryszarda Krynickiego związana była z Wielkopolską i Poznaniem. W latach 1982-1989 był współredaktorem konspiracyjnego pisma "Obserwator Wielkopolski" i nieregularnika "Bez Debitu". W 1981 r. znalazł się w składzie redakcji "Solidarności Wielkopolski", wydawanej przez Zarząd Regionu. W tym samym roku został członkiem Komitetu Obchodów 25. Rocznicy Poznańskiego Czerwca. W 1988 r. współtworzył w Poznaniu Wydawnictwo a5 specjalizujące się w wydawaniu książek poetyckich.

Twórczość Ryszarda Krynickiego jest tłumaczona na niemiecki, angielski, włoski, czeski, serbski, szwedzki i słowacki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej