Zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego

Trwa kompleksowy remont ulicy Słowackiego (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka). We wtorek (21 listopada) rozpoczyna się kolejny etap prac i w związku z tym zmieni się organizacja ruchu.

Wykonane zostały już chodniki oraz ułożona została warstwa ścieralna jezdni na odcinku od ulicy Kraszewskiego do budowanego wyniesienia, w okolicy szkoły.

We wtorek, 21 listopada, rozpoczną się roboty bitumiczne na pozostałym odcinku ulicy, czyli od ulicy Wawrzyniaka do wyniesienia przy szkole. Zmieni się więc tymczasowa organizacja ruchu. Otwarty dla ruchu zostanie wjazd od ulicy Kraszewskiego, a zamknięty z ulicy Wawrzyniaka. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz postoju na ulicy Słowackiego.