Czasowe zmiany organizacji ruchu na ul. Śniadeckich i Święcickiego.

Transport
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 8 do 31 lipca 2024 r., w związku z projektem budowy pięciu budynków wielorodzinnych z usługami wprowadzane będą czasowe zmiany organizacji ruchu na ul. Śniadeckich i Święcickiego.

W związku z tym w dniach od 8 do 31 lipca zwężony miejscowo będzie odcinek ul. Śniadeckich w pobliżu skrzyżowania z ul. Stolarską. Ruch pieszych może odbywać się po kładkach lub drugą stroną ulicy. Ruch pojazdów może być sterowany ręcznie.

W dniach od 15 do 24 lipca w związku z pracami kanalizacyjnymi początkowo zamknięty zostanie odcinek ul. Święcickiego, w tym wjazd na teren MTP. Następnie, na czas układania nawierzchni jezdnia zamykana będzie połówkowo w sposób możliwie najmniej uciążliwy. Ruch pieszych może być kierowany na drugą stronę ulicy.