Poznań wyróżniony w Emerging Europe Awards 2020!

Nasze miasto liderem polskich miast w kategorii Smart City Development, pośród miast przyjaznych biznesowi.

Na fioletowym tle z budynkami, białe napisy.
Emerging Europe Awards 2020

Pod koniec czerwca ukazał się ranking wschodzących regionów europejskich, stworzony przez Emerging Europe. To już trzecia edycja programu wskazująca nie tylko wyróżniające się miasta, ale też: indywidualności, projekty, inicjatywy, a także publiczne i prywatne organizacje.

Ranking przedstawia między innymi miasta przyjazne biznesowi, a jedną z kategorii tego aspektu jest Smart City Development, w której wyróżnione zostało Miasto Poznań.

Emerging Europe zaprosiło do kapituły 70 światowych ekspertów ds. lokalizacji oraz doradców ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych, by przyjrzeli się i wybrali miasta wyróżniające się we wschodzących regionach europejskich. Wzięto pod uwagę miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Pierwotnie, edycja ta miała odbyć się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jednak ze względu na pandemię Covid-19, laureaci tego wydarzenia ogłoszeni zostali w formie online.