Szkoła w chmurze

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest organizatorem projektu Pionier Research & Classroom - hub cyfrowych usług dla edukacji. Edukacja i szkoła muszą być ciągle rozwijane, aby nadążały za duchem czasu, w ten sposób będą odpowiadały na potrzeby uczniów i zawody przyszłości.

Wejdź w świat e-learningu z chmurą bezpłatnych usług PIONIER Classroom - grafika artykułu
Wejdź w świat e-learningu z chmurą bezpłatnych usług PIONIER Classroom

Dostęp do platformy pod adresem: www.edulab.pcss.pl/szkola-w-chmurze-pionier/.

Na platformie można korzystać z dostępu do cyfrowych usług edukacyjnych on-line w ramach Krajowej Sieci Naukowej Pionier, takich jak narzędzia do:

  • zarządzania projektami,
  • realizacji zajęć w modelu odwróconej klasy,
  • testowania i ankietowania,
  • przechowywania danych w chmurze,
  • komunikowania się on-line w trybie synchro- i asynchronicznym,
  • tworzenia interaktywnych notatek,
  • programowania w trybie tekstowym on-line.

PCSS jest także pomysłodawcą i twórcą pierwszego w Polsce edukacyjnego centrum badań nad e-umiejętnościami i pracą zespołową "Laboratorium Innowacyjnej Edukacji". Największym wyzwaniem dla Laboratorium jest taka integracja różnorodnych technologii i metod edukacyjnych, aby stworzyć spójne i efektywne scenariusze lekcyjne, które w bardzo dużym stopniu zaangażują uczniów i pomogą rozszerzyć proces edukacji o elementy dotychczas niedostępne. W tym celu przestrzeń jest tworzona na zasadzie "żywego laboratorium" (ang. living lab).