Wybory do rad osiedli - kiedy i jak głosować? Poradnik wyborcy

W niedzielę, 12 maja odbędą się wybory do rad osiedli. Gdzie głosować? Co należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Jakie są zasady głosowania? Szczegóły w artykule.

Zdjęcie przedstawia rękę wrzucającą kartę do głosowania do urny wyborczej. W tle flagi z herbem Miasta Poznania. - grafika artykułu
Wybory do rad osiedli - kiedy i jak głosować? Poradnik wyborcy

Podczas wyborów w Poznaniu działać będzie 146 lokali wyborczych, czynnych w godz. 7:00-21:00. Udając się do swojego miejsca głosowania trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport. Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Kto może głosować?

W wyborach do rad osiedli - inaczej niż w parlamentarnych - głosować mogą jedynie osoby stale zamieszkujące Poznań, czyli tu zameldowane lub ujęte w stałym obwodzie głosowania. Przed wyborami do rad osiedli nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeżeli wyborca składał wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przed wyborami samorządowymi, nie musi robić tego ponownie. Taki wpis obowiązuje na wszystkie wybory.

Gdzie głosować?

Wybory odbędą się na terenie 40 osiedli. Właściwy lokal wyborczy można znaleźć za pośrednictwem usługi elektronicznej, dostępnej na stronie gov.pl w zakładce Meldunek i wybory. Serwis pozwala sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Aby uzyskać do nich dostęp, wymagane jest zalogowanie się przy pomocy Profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Swój lokal wyborczy można także znaleźć w aplikacji mObywatel.

Kolejną opcją jest wyszukanie za pomocą adresu zamieszkania, korzystając z cyfrowego planu miasta. Można także skontaktować się z pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44.

W przypadku ok. 1 proc. wyborców głosowanie odbędzie się w innym lokalu niż w wyborach samorządowych. Mieszkańcy zostali poinformowani listownie. 

Niektóre osiedla podzielone są na więcej niż jeden okręg wyborczy. Obwieszczenia z granicami okręgów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jedna karta
Przychodząc do lokalu wyborczego, wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania - z listą kandydatów do rady osiedla. Każda karta do głosowania musi być opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Jakie są zasady głosowania?

Inaczej niż w przypadku np. wyborów do rady miasta, w wyborach do rad osiedli głos można oddać na kilku kandydatów. Ilu? To zależy od okręgu. Np. dla 5-mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli jest oddany na nie więcej niż 3 kandydatów, a dla 8-mandatowego - jeśli jest oddany na nie więcej niż 5 starających się o miejsce w radzie. Wyborca ma jednak również możliwość zagłosować na mniejszą liczbę osób. 

Instrukcję głosowania będzie można znaleźć na karcie i przy stanowisku do głosowania. Ponadto o zasadach będą też informowali członkowie komisji. 

Głosując na wybranych przez siebie kandydatów, mieszkaniec danego osiedla stawia znak "X" w kratce z lewej strony obok ich nazwisk. 

Kto kandyduje do rady osiedla? 

Listy z nazwiskami kandydatów można znaleźć m.in. na stronie fyrtle.pl/wybory-2024

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami

W przypadku lokali wyborczych, do których osoby poruszające się na wózkach mogą mieć utrudniony dostęp, urząd miasta zapewni usługę mobilnego schodołazu. To przenośne urządzenie, które pomoże pokonać barierę architektoniczną, tam gdzie będzie to potrzebne. 

Każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna. 

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy) przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga obowiązuje tylko w dniach wyborów. Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu.

Szczegółowe informacje o wyborach do rad osiedli dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie fyrtle.pl/wybory-2024

Zobacz także: 

JZ