Ambasador Akademickiego Poznania

Projekt "Ambasador Akademickiego Poznania" ma na celu integrację najlepszych poznańskich studentów i pozyskanie ich dla budowania marki "Akademickiego Poznania". Skierowany jest do Stypendystów Miasta Poznania z dotychczasowych edycji programu stypendialnego, którzy otrzymali stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.

To elitarne grono wybitnych, kreatywnych i ambitnych młodych ludzi stanowi wizytówkę poznańskich studentów.

Projekt działa na zasadzie relacji obustronnych. Miasto Poznań przy współpracy partnerów projektu (firm zewnętrznych i instytucji) oferuje Ambasadorom pomoc w znalezieniu praktyk studenckich oraz organizację szkoleń i spotkań integracyjnych.

Ambasadorzy angażują się w działania promujące Poznań jako silny ośrodek akademicki i miasto przyjazne studentom, m.in. biorąc udział w prezentacjach Poznania w liceach poza Poznaniem oraz nagłaśniając działania Miasta kierowane do studentów na swojej uczelni i w swoich rodzinnych miejscowościach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej