Prof. dr Leonid Dubrovinsky (Niemcy) 5.09.2017

Prof. dr Leonid Dubrovinsky ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Moskiewskiego w 1983 roku. Pracę Doktorską obronił w 1986 roku pod opieką Prof. Vadima S. Urusova na tym samym Uniwersytecie. Otrzymał status "venia legendi" Uniwersytetu w Uppsala, Szwecja oraz Uniwersytetu w Bayreuth, Niemcy. Obecnie jest Dyrektorem Bavarian Research Institute of Experimental Geochemistry and Geophysics (Bayerisches Geoinstitut) w Bayreuth. Jego zainteresowania dotyczą wysokociśnieniowych badań ważnych materiałów geologicznych, chemii i fizyki ciała stałego w wysokim ciśnieniu, rozwoju i tworzenia nowych aparatów i urządzeń do badań przeprowadzanych w wysokim ciśnieniu i temperaturze. Leonid Dubrovinsky otrzymał nagrodę "Gregori Aminoff Prize in Crystallography 2017 of the Royal Swedish Academy of Sciences" (nazywaną krystalograficzną nagrodą Nobla) za stworzenie nowej metodologii dla eksperymentalnych wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych badań strukturalnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej