Prof. Robert A.D. Cameron (Wielka Brytania) 19.03.2018

Biogeografia i ekologia ślimaków lądowych pozostają w centrum uwagi profesora, który prowadził nad nimi badania m.in. w Australii, Kanadzie, Grecji, Maderze, Azorach i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest jednym z najwyżej cenionych specjalistów w dziedzinie ślimaków lądowych. Profesor Cameron zajmował się polimorfizmem ślimaków z rodzaju Cepaea, dzięki czemu w 2009 roku był uczestnikiem międzynarodowego projektu Evolution Mega Lab utworzonym w celu upamiętnienia roku Darwina, który jest jednym z najlepszych przykładów zastosowania nauki obywatelskiej (citizen sciences). Jest autorem lub współautorem ponad 140 prac z dziedziny ewolucjonizmu i ekologii ślimaków. Jest współautorem klucza do rozpoznawania ślimaków lądowych Wielkiej Brytanii i północno-zachodniej Europy oraz kluczy do rozpoznawania ślimaków Wielkiej Brytanii. Jego najnowsza książka "Slugs and Snails" (2016), podsumowująca wiedzę na temat tych zwierząt, jest wysoko oceniana przez naukowców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej