Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova (Kirgistan) 13-15.11.2017

Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova zajmuje się ekonomią i zarządzaniem. Głównym obszarem jej zainteresowań jest zarządzanie projektami społecznymi, badanie wpływu migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w krajach postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu, oraz polityka społeczna, w tym wpływ religii na przemiany społeczno-ekonomiczne i migracje społeczeństw.

Obecnie prof. Osmonkulova pełni funkcję rektora Instytutu Rozwoju Społecznego i Przedsiębiorczości (Rector Institute of Social Development and Business) w Biszkeku.

W latach 2004-2014 była prorektorem do spraw nauki i stosunków zewnętrznych ISRiP w Biszkeku, a w latach 2000-2004 sekretarzem Katedry Ekonomiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Talasie.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną prof. Guldana Osmonkulova została nagrodzona medalem Europejskiego Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego im. M.W. Łomonosowa oraz odznaką "Najwyższa jakość w edukacji Republiki Kirgiskiej". Ponadto prof. Osmonkulova ma na swoim koncie ponad 55 prac naukowych, w tym 3 monografie. Jest członkiem kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego "Общество и Экономика Постсоветского Пространства" ("Społeczeństwo i Ekonomia w Krajach Postsowieckich").

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej