Prof. Patrick Zuk (Wielka Brytania) 27.11.2017

Profesor Zuk pełni funkcję Associate Professor of Music na Wydziale Muzyki w Durham University (Wielka Brytania). Jest autorem publikacji dotyczących muzyki rosyjskiej i radzieckiej wydanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, m.in.: Oxford University Press, The Journal of Musicology (USA), Music and Letters (UK). Ponadto jest redaktorem serii monograficznej związanej z muzyką irlandzką, opublikowanej we współpracy z University of Notre Dame, USA oraz beneficjentem grantów badawczych, m. in z Arts and Humanities Research Council of Great Britain, British Academy. Obecnie realizuje projekt "Trauma a estetyka modernizmu w muzyce pierwszej połowy XX wieku" realizowany ze środków ufundowanych przez Wellcome Trust.

Profesor Zuk organizował liczne sesje naukowe, takie jak:

- First International Conference on Irish Music and Musicians, University of Durham (2010);

- International Conference on Music in Russia and the Soviet Union: Reappraisal

and Rediscovery, University of Durham (2011);

- BASEES Study Group for Russian and Eastern European Music Annual Conference 2014: Music and Empire in East-Central Europe, University of Durham (2014);

Zainteresowania i prace badawcze prof.Patricka Zuka, oscylujące wokół twórczości kompozytorów rosyjskich i radzieckich oraz twórców nurtu realizmu socjalistycznego w państwach Europy środkowo-wschodniej, obecnie koncentrują się na problematyce traumy, wynikającej z uwarunkowań historycznych, politycznych, społecznych i psychologicznych oraz jej artystycznej konsekwencji, jaką jest twórczość kompozytorska. Jest to temat - pomimo już historycznych, aczkolwiek nieodległych jednak konotacji - niezmiennie żywy, interesujący i bliski.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej