Prof. Umberto Ricardi (Włochy) 22.11.2017

Dr Ricardi posiada tytuł profesora zwyczajnego i sprawuje funkcję szefa wydziału Radioterapii Onkologicznej na Uniwersytecie Turyńskim we Włoszech.

Piastuje również stanowisko dyrektora Oddziału Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim Zdrowia i Nauki w Turynie.

Do głównych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych dr. Ricardiego należą chłoniaki, nowotwory płuc i guzy OUN. Jest także ekspertem w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii w radioterapii onkologicznej.

Dr Ricardi jest autorem przeszło 180 pełnych artykułów naukowych i uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w których wystąpił w charakterze zaproszonego prelegenta. Uczestniczy w wielu działaniach edukacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Dr Ricardi jest członkiem komitetu sterującego ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group) oraz członkiem komitetu ART (Advanced RadioTherapy) przy IASLC. Dr Ricardi jest przewodniczącym elektem ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej