Prof. Meenakshi Bharat (Indie) 20.04.2018

Meenakshi Bharat jest profesorem w Sri Venkateswara College na Uniwersytecie w Delhi od 1985 roku. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytetach w Delhi (B.A.), Madrasie (M.A. i M.Phil.) oraz na Uniwersytecie im. Jawaharlala Nehru, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 2011-2014 pełniła funkcję vice-przewodniczącej Międzynarodowej Federacji Języków i Literatur Nowożytnych (FILLM, UNESCO), a obecnie, od 2014 roku, jest jej honorową przewodniczącą. Bharat jest również członkinią Biura Międzynarodowej Rady Filozofii i Humanistyki przy UNESCO oraz przynależy do Indian Association for the Study of Australia, pełniąc w nim rolę executive member, a w latach 2012-2016 rolę skarbnika. Jest redaktorką The IACLALS Journal i The South Asian Review.

Ponadto Bharat należy do Indian Association of Commonwealth Literatures and Languages (IACLALS), International Research Society for Children's Literature (IRSCL) i Association of British Scholars (ABS). Meenakshi Bharat jest autorką licznych monografii i artykułów naukowych publikowanych przez renomowane wydawnictwa międzynarodowe, w tym Routledge. Poza publikacjami autorskimi miała udział również w redakcji Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English (wyd. Routledge), Cambridge Guide to Children's Books in English (Cambridge Press) i Who's who in Contemporary Women's Writing (wyd. Routledge). Jej recenzje były publikowane przez najważniejsze indyjskie dzienniki The Hindustan Times i The Pioneer oraz czasopisma literackie, np. The Indian Book Review. Oprócz publikacji naukowych, Bharat jest również autorką tekstów literackich, głównie opowiadań. W uznaniu za swoją pracę naukową, Bharat otrzymywała stypendia państwowe oraz międzynarodowe.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej