Prof. Kieran Egan (Kanada) 10.10.2017

Dr Kieran Egan jest profesorem na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Simon Fraser w Vancouver w Kanadzie. Jest dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Imaginative Education Research Group. Prof. Kieran Egan jest twórcą edukacji dla wyobraźni oraz autorem koncepcji uczenia się pogłębionego a także nowej idei programów szkolnych dla wyobrażenia sobie na nowo szkół. Jest też założycielem Imaginative Education Research Group w Kanadzie. Praca tej Grupy badawczej polega przede wszystkim na poszukiwaniu sposobów, jak wyobraźnia uczniów może być uruchamiana w codziennej pracy na lekcjach dla podniesienia wyników uczenia się. Cele tej Grupy są osiągane zarówno przez studia literaturowe jak i realizowane badania eksperymentalne. Do pracy w Grupie angażowani są wyróżniający się światowej klasy specjaliści w zakresie uczenia się oraz specjaliści przedmiotowi.

W roku 2010 Profesor Kieran Egan został włączony przez Utne Reader, amerykański kwartalnik w zakresie mediów alternatywnych do grupy "25 Wizjonerów Którzy Zmieniają Twój Świat". Profesor Kieran Egan jest wreszcie członkiem amerykańskiej Narodowej Akademii Edukacji. Jest światowej sławy uczonym, filozofem edukacji i pedagogiem, a także dydaktykiem. Do jego ważniejszych publikacji należą m.in. An Imaginative Approach to Teaching (2005); Teaching Literacy: Engaging the Imagination of New Readers and Writers (2006); The Future of Education: Reimaging our Schools from the Ground Up (2008); Learning in Depth: A Simple Innovation that Can Transform Schooling (2010).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej