Bioodpady, czyli odpady organiczne luzem do brązowego pojemnika

Statystycznie każdy mieszkaniec Poznania wytwarza rocznie około 500 kilogramów odpadów. W tej masie około 85 kilogramów to tzw. odpady bio, czyli organiczne odpady pochodzenia roślinnego. Tymczasem szacuje się, że nawet 2/5 wytwarzanych przez nas odpadów to właśnie takie, które powinny trafić do brązowego pojemnika. Czyli mogło ich być nawet 200 kilogramów na osobę!

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ jest to doskonały materiał na kompost i biogaz. W poznańskiej Biogazowni odpady organiczne są poddawane dwóm procesom:

 • przetwarzaniu odpadów na kompost o walorach nawozowych
 • odzyskowi energii z odpadów - to produkcja biogazu w procesie fermentacji suchej i energetyczne wykorzystanie metanu poprzez jego spalanie (produkcja energii elektrycznej i cieplnej);

Obydwa działania pozwalają na znaczącą redukcję odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych do spalarni. Prościej rzecz ujmując, w Poznaniu nie marnujemy surowców tylko dobrze je wykorzystujemy. Ponadto każdy mieszkaniec może za niewielką opłatą kupić kompost do własnego użytku (więcej TUTAJ).

Innym "skutkiem ubocznym" jest zmniejszenie emisji metanu i innych gazów cieplarnianych do środowiska. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża też emisję dwutlenku siarki i emisję tlenków azotu.

Pamiętajmy, że bioodpady i odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia tych odpadów powinny spełniać określone normy i być w kolorze brązowym.

Uwaga! Bioodpady należy wrzucać luzem lub w workach biodegradowalnych/ kompostowalnych. Nie wolno umieszczać bioodpadów w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Wrzucamy:

 • resztki jedzenia (bez mięsa, kości i ości)
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skórki, łupiny, itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe (bez ziemi)
 • trociny i korę drzew, zrębki, niezaimpregnowane drewno
 • pieczywo
 • grzyby
 • fusy po kawie i herbacie (bez torebek)
 • skorupki jaj

Nie wrzucamy:

 • bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych
 • mięsa i kości, ości i odchodów zwierząt
 • ziemi, kamieni
 • popiołu
 • drewna impregnowanego, sklejek
 • płyt wiórowych, pilśniowych i ich trocin
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • martwych zwierząt

CZY WIESZ, ŻE...?


 • w Poznaniu zebrane bioodpady trafiają do instalacji zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania powstaje energia elektryczna i cieplna, która zapewnia Biokompostowni samowystarczalność energetyczną oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach;
 • kompostowanie jako sposób uzyskania nawozu do roślin uprawnych to zjawisko znane od 4000 lat! Jako pierwsi resztki organiczne na nawóz zaczęli przetwarzać Chińczycy. W Europie ten proces zaczęto powszechnie stosować dopiero w XX wieku;
 • obecność dżdżownic przyspieszy proces kompostowania, ponieważ zwierzęta te trawiąc materię organiczną przyspieszają rozkład materii organicznej, a także poprawiają żyzność i strukturę gleby. Można je zanęcić do kompostownika dodając odpady bogate w cukier, czyli np. skórki i resztki słodkich owoców.

WARTO WIEDZIEĆ


 • posiadacze własnego kompostownika mogą zgłosić ten fakt w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uzyskać obniżkę opłaty;
 • odpady organiczne należy wyrzucać luzem lub w woreczkach biodegradowalnych/biokompostowalnych;

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej