Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami?

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od rodzaju nieruchomości:

 • nieruchomość zamieszkana w całości:
  28,00 zł za osobęnieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna)
  25,00 zł za osobęnieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna)

 • nieruchomość, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne (np. biura, punkty gastronomiczne, placówki oświatowe) - wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od zadeklarowanej liczby odbiorów w danym miesiącu. Stawka za opróżnienie jednego pojemnika, niezależnie od rodzaju odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady) wynosi:
  6,35 złza pojemnik 120 l
  12,70 złza pojemnik 240 l
  15,88 złza pojemnik 300 l
  19,05 złza pojemnik 360 l
  58,21 złza pojemnik 1 100 l
  68,79 złza pojemnik 1 300 l
  132,30 złza pojemnik 2 500 l
  158,75 złza pojemnik 3 000 l
  264,59 złza pojemnik 5 000 l
  423,33 złza pojemnik 8 000 l
  13,55 złza worek 120 l
 • nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa (np. domki letniskowe):
  168,00 złroczna ryczałtowa stawka (za dany rok kalendarzowy bez względu na okres korzystania z nieruchomości)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej