Opłata podwyższona

Opłata podwyższona to opłata, którą wyznacza się na podstawie decyzji administracyjnej. Dzieje się tak wtedy, gdy mieszkańcy nie segregują odpadów komunalnych we właściwy sposób. Jej wysokość wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkanych w całości:
  56 zł za osobęnieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna)
  50 zł za osobęnieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna)

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne np. biura, punkty gastronomiczne, placówki oświatowe itp.:
  22,20 złza pojemnik 120 l
  44,40 złza pojemnik 240 l
  55,50 złza pojemnik 300 l
  66,60 złza pojemnik 360 l
  203,50 złza pojemnik 1 100 l
  240,50 złza pojemnik 1 300 l
  462,50 złza pojemnik 2 500 l
  555,00 złza pojemnik 3 000 l
  925,00 złza pojemnik 5 000 l
  1 480,00 złza pojemnik 8 000 l
  22,20 złza worek 120 l

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno - wypoczynkowych:

504,00 złroczna ryczałtowa stawka (za dany rok kalendarzowy bez względu na okres korzystania z nieruchomości

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej