Złóż po raz pierwszy deklarację w Poznaniu

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto Poznań nie jest członkiem ZM GOAP. Od tej pory wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami są załatwiane przez Urząd Miasta. Dlatego też właściciele nieruchomości w Poznaniu muszą złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. Zmienił się również rachunek bankowy, na który trzeba wpłacać opłaty za odpady.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej