Kiedy trzeba złożyć deklarację?

Pierwszą deklarację dotyczącą nieruchomości zamieszkanych musisz złożyć wtedy, gdy zamieszka w niej pierwszy lokator. Jeśli deklaracja dotyczy nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, ale nie jest ona zamieszkana, to złożyć ją musisz w chwili rozpoczęcia wytwarzania odpadów komunalnych.

Na złożenie deklaracji właściciel nieruchomości ma 14 dni.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej