Де і як сплатити штраф

Додаткову оплату (штраф) можна врегулювати:

- у всіх Пунктах обслуговування клієнтів (Punkt Obsługi Klienta, далі POK) ZTM (від понеділка до п'ятниці від 6:00 до 20:00)

- грошовим переказом на рахунок:

PKO BP (pl. Wolności 3, 60-914 Poznań)

Номер рахуноку: 40 1020 4027 0000 1902 1262 7214

(для переказів з-за кордону номер рахунку: PL 40 1020 4027 0000 1902 1262 7214 BPKOPLPW)

У назві грошового переказу просимо вказати серію та номер платіжної вимоги (wezwania do zapłaty) або ім'я, прізвище та номер PESEL.

Штраф може заплатити стороння (третя) особа. Для цього не потрібна письмова довіреність. Аби платіж був правильно зареєстрано, необхідно вказати серію та номер платіжної вимоги (wezwania do zapłaty) або ім'я, прізвище та номер PESEL.

Увага: несплачена частина боргу підлягає подальшому стягненню.

Увага: клієнт повністю розрахується з ZTM після того, як сплатить повну суму заборгованості і ця інформація буде внесена до бухгалтерських книг ZTM.

Увага: від 1 лютого 2012 року заборгованість, на яку вже складено позовну заяву (należność z tytułu opłaty dodatkowej objętа pozwem), можна врегулювати виключно в POK ZTM Познань за адресою вул. Matejki 59 від понеділка до п'ятниці від 6.00 до 20.00.

Викреслення з реєстру боржників:

Після врегулювання заборгованості, ZTM протягом 14 днів надсилає лист до Державного реєстру боржників (Krajowy Rejestr Długów). Процедура викреслення особи з систему Державного реєстру боржників відбувається автоматично після повного врегулювання всіх зобов'язань протягом 14 днів від сплати боргу. У зв'язку з вищезазначеним, ZTM не видає довідок (zaświadczeń), що підтверджують викреслення особи з систему Державного реєстру боржників.