Powstał pierwszy modelowy, ekologiczny dom przyszłości

W Aarhus w Danii powstał prekursorski projekt architektoniczny Model Home 2020- pierwszy ekologiczny dom przyszłości. W lipcu został oddany do użytku, co pozwoli na rzetelny pomiar zużycia energii i warunków panujących wewnątrz obiektu.

Warunki panujące w aż 30% budynków mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. W krajach Unii Europejskiej budynki pochłaniają aż 40% zużywanej energii. W związku z powyższym firma od lat promująca ideę zrównoważonego budownictwa, zaangażowała się w prekursorski projekt architektoniczny Model Home 2020.

Do 2010 roku powstanie 6 domów aktywnych o minimalnym zapotrzebowaniu na energię oraz nowoczesnej, wygodnej dla mieszkańców architekturze. Każdy z domów modelowych będzie odpowiadał klimatowi, kulturze oraz stylom architektonicznym obowiązującym w krajach, w których powstanie, czyli w:

  • Danii,

  • Niemczech,

  • Austrii,

  • Wielkiej Brytanii

  • oraz we Francji.

Model Home 2020 wykorzystuje materiały i instalacje o najwyższych standardach energetycznych, które umożliwią spełnienie unijnych regulacji energetycznych przewidzianych na rok 2020.

Nazwa projektu pochodzi od tzw. programu 3x20, w ramach którego państwa unijne do roku 2020 postanowiły:

  1. zredukować emisję gazów cieplarnianych - o 20%,

  2. zwiększyć efektywność wykorzystania energii - także o 20%

  3. oraz zwiększyć wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 20%.

Strategiczne usytuowanie w budynkach modelowych okien, kolektorów, baterii słonecznych oraz kanałów wentylacyjnych sprawi, że słońce, światło dzienne oraz świeże powietrze zostaną zamienione na elektryczność, ciepło, naturalne oświetlenie i wentylację.