PP na tropie barierowych materiałów nowej generacji chroniących przed promieniowaniem

Politechnika Poznańska jako partner uczestniczy w innowacyjnym projekcie "Envirotex - barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska" finansowanym ze środków unijnych.

Konsorcjum sześciu polskich instytucji naukowych otrzymało dotację unijną w kwocie ponad 13 mln złotych na realizację projektu "Envirotex - barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska". Fundusze pochodzą z PO Innowacyjna Gospodarka. W skład konsorcjum wchodzą:

  • Instytut Włókiennictwa w Łodzi,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex",
  • Instytut Medycyny Pracy,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz
  • Politechnika Poznańska i Politechnika Wrocławska.

Celem projektu jest opracowanie do 2012 roku technologii produkcji materiałów stanowiących barierę ochronną przed czynnikami fizycznymi, takimi jak:

  1. pola elektromagnetyczne,
  2. promieniowanie ultrafioletowe,
  3. elektryczność statyczna,
  4. promieniowanie VIS, IR i mikrofale,
  5. a także opracowanie modyfikatorów do wytwarzania materiałów barierowych chroniących przed promieniowaniem UV.

W ramach projektu zostanie także zakupiona nowoczesna aparatura specjalistyczna wykorzystywana w pracach naukowo-badawczych.