W 2010 r. ElektroEko zebrało 567 133 kg ZSEiE w Poznaniu

W 2010 r. w związku z porozumieniem o współpracy w zakresie organizowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebrano na terenie Poznania, w Autoryzowanym Punkcie Zbierania ZSEE - 567 133 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka była prowadzona w 14 punktach czasowych oraz 4 punktach stałych.

Autoryzowany punkt ZSEiE został zorganizowany przez ElektroEko - Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.