Bezpieczne wakacje na łonie przyrody! Co warto wiedzieć?

Wraz z rozpoczęciem wakacji przypominamy o zasadach, dzięki którym wspomnienia z urlopu spędzonego na łonie przyrody będą przyjemne i bezpieczne.

W lesie zwracajmy uwagę na tablice informacyjne i przestrzegajmy panujących tam reguł. W lesie zabrania się m.in.:

- zakłócania ciszy,
- palenia tytoniu,
- puszczania psów luzem,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,
- zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód,
- rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki,
- niszczenia drzew, krzewów i innych roślin,
- niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

f - grafika artykułu
Fot. UMP (archiwum)

W lesie łatwo zabłądzić. Dobrze jest mieć wpisany do telefonu komórkowego numer gospodarza obiektu, w którym wypoczywamy. Uruchom funkcję GPS w smartfonie, miej ze sobą mapę i kompas.

W lesie obowiązuje zakaz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Informacje nt. bazy turystycznej udostępnianej przez LP znajdziesz w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają parkingi leśne na obrzeżach kompleksów leśnych.

Z myślą o miłośnikach jednosladów opracowano sieć szlaków rowerowych. W lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego.

Pamiętajmy o leśnych zagrożeniach - kleszczach, komarach i żmijach. Ubieraj długie spodnie, zakrywając ramiona oraz i głowę. Można również stosować środki odstraszające owady. Po powrocie z lasu sprawdźmy dokładnie, czy nie przynieśliśmy kleszcza - szczególnie w miejscach ciepłych i ciemnych - pod pachami, w pachwinach, za uszami. Jeśli kleszcz wbije nam się w skórę, trzeba wyciągnąć go w całości, a w razie niepowodzenia należy udać się do lekarza. Przed ukąszeniem żmii, bardzo realnym w upalne dni, ochronią nas wysokie buty. W razie ukąszenia nie należy wysysać ani rozcinać rany, ale jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Ulubionymi miejscami wakacyjnego wypoczynku są tereny nad rzekami, zbiornikami i jeziorami. Pamiętaj:

  • Rzeki, zbiorniki i jeziora, choć piękne i zachęcające do aktywności w wodzie, są zdradliwe i wchodzenie do wody w miejscach nieoznakowanych jako kąpieliska może być bardzo niebezpieczne i zagrażające życiu.
  • Ukształtowanie dna w rzekach jest zmienne - miejsca, które jeszcze niedawno były płytkie, mogą być głębokie, i odwrotnie. W rzekach występują silne i niebezpieczne wiry, nurty i kurzawki. Rzeki mogą być niebezpieczne szczególnie po wezbraniach, gdyż niesione z wodą przedmioty (drzewa, gałęzie, kamienie, śmieci) mogą osiąść na dnie i być niebezpieczne dla żeglarzy.
  • Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu budowli hydrotechnicznych (jazów, progów wodnych), nie wolno do nich podpływać. W ich pobliżu mogą występować zdradliwe wiry; przy jazach zrzut wody może być za silny dla człowieka i łódki. Ostrogi, czyli prostopadłe do brzegu tamy (często betonowe, kamienne), nie są promenadami spacerowymi, chodzenie po nich może być niebezpieczne, gdyż nie są one wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed wpadnięciem do wody i często bywają śliskie. Nie pływajmy również w pobliżu dużych jednostek pływających (barki, pogłębiarki, statki).

Nie śmiećmy nad wodą, przecież każdy z nas chce wypoczywać w miejscach czystych!

Każdy, kto korzysta w wody, jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób. Zachowujmy zdrowy rozsądek i korzystajmy z wody w miejscach oznaczonych!

sieci społecznościowe